Cercar en aquest blog

divendres, 2 de maig de 2014

Examen ASL-català 9 de maig

3r PDC Examen 
ASL-Català 
 (09-05-2014)
Examen
-La narrativa
-Concepte d'oració
-Subjecte i modalitat oracional
-Transformar oracions actives a passives i viceversa
-Canviar de gènere sintagmes nominals
-Plural de substantius
-Homonímia i tipus
-La poesia al segle XV

Quin nucli històric de població de Marratxí t'agrada més?