Cercar en aquest blog

dimecres, 26 de febrer de 2014

Exàmens

Festes 
calendari d'exàmens d'ASL

Com ja sabeu, dia 27 i 28 de febrer són festius al nostre centre. I també dia 3 de març. Després tornaran els exàmens i la feina de cada dia. 

Examen ASL (català), dia 7 de març
-La notícia
-Parts de la notícia
-Plurals
-Vocals a/e
-Verbs
-Valor perífrasis verbals
-Abreviatures
-L'humanisme
-Bernat Metge
-Dictat

Examen ASL (castellà), dia 10 de març
-Significat d'algunes expressions
-Les categories gramaticals
-Accentuació
-Pronoms i accents
-El Mester de Clerecía
-Gonzalo de Berceo
-El conde Lucanor
-Dictat


Quin nucli històric de població de Marratxí t'agrada més?