Cercar en aquest blog

dijous, 30 de setembre de 2010

Vaga de dia 29 de setembre

Poca incidència de la vaga per part dels professors
El passat dia 29 de setembre, com tots sabeu, hi havia una vaga general. Al nostre centre la incidència de la vaga va esser escassa per part dels professors. Gairebé tots hi eren. Els qui no vengueren, en part, varen esser els alumnes. Per tant, pareixia més una vaga d'alumnes que de treballadors. I és que, en certa manera, és normal. En un primer moment es va dir que no hi hauria servici de transport el dia de la vaga. Després, es penjà al web del centre que sí que hi hauria transport. Molts d'al·lots i al·lotes es pensaven, per tant, que com que no hi hauria transport no valia la pena anar al centre. De tota manera, hi havia grups de 1r d'ESO on vengueren més del 50% per cent d'alumnes. Sabem també que en alguns grups es quedaren els professors amb dos o tres alumnes.

Alumnes de 4tPDC

Quin nucli històric de població de Marratxí t'agrada més?